Column

Zorgen, twijfels en heel veel vragen…

Margot: “In korte tijd is duurzaamheid een thema geworden waar iedereen iets mee moet. Vorig jaar hoorde je het veel minder, nu is het hét gesprek van de dag. Mensen maken zich zorgen over het klimaat, vooral na de extreem droge zomer van vorig jaar. Maar tijdens de uitzonderlijk warme dagen in februari had ik zelf een dubbel gevoel. Enerzijds genoot ik van de vroege voorjaarszon, anderzijds besefte ik dat dit het zoveelste bewijs was voor het veranderende klimaat. Ik had een beetje last van ‘zonschaamte’.

Als ik met mensen in Nijmegen praat, hoor ik de zorgen over het klimaat, maar er zijn nog veel meer thema’s die aandacht verdienen zoals armoede, koopkracht, de zorg en de files… Naast zorgen neemt de scepsis ook toe. Klimaatverandering is van alle tijden… Waarom zou ik er iets aan doen? Het is toch maar een druppel op de gloeiende plaat…

Ik blijf vertellen dat de stijgende temperaturen in de afgelopen decennia alleen maar verklaard kunnen worden door de extra broeikasuitstoot van de mens en dat heel veel kleine druppels een hele emmer vol maakt. Maar het lijkt wel of mensen dit niet willen geloven. Klimaatverandering is een abstract begrip, een te groot en onoplosbaar lijkend probleem. Daardoor ontstaan twijfels en vragen. Vragen hoe we dit eerlijk kunnen oplossen. Waarom betalen de bedrijven niet veel meer en waarom wordt de luchtvaartsector niet aangepakt? Vragen die door de politiek moeten worden beantwoord.

Tienduizenden Nederlanders lieten zondag 10 maart in Amsterdam tijdens de Klimaatmars zien dat ze zich zorgen maken. Ik was er bij in de stromende regen en heb heel veel mensen uit Nijmegen gezien. 40.000 mensen in regenpak vragen de regering om rechtvaardig beleid waarin zij kunnen meewerken en dat anderen dat ook gaan doen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering aanpakken.”

Wil jij weten hoe we denken over duurzaamheidsthema’s? Stuur dan een mail naar elma@elmacommunicatie.nl of  margotribberink@telfort.nl.